GeorgE KorsmiT (L) en SchaduwfiguuR>< (r) Ad CouwenbergH ( Overleden na een kort ziekbed op 15 augustus 2009 | Rijsbergen ) | [c] Sattva Leevhi Brown | In Memoriam AC | OudenboscH | Atelier ErasplaatS | Tilburg | 2011