De WeeK van de WarandE 300 JaaR TilburG | OefenSessiE Von HesseN-KasseL CollegiuM MusicuM | Bach Brandenburgse Concerten| ZondaG 16 SeptembeR AanvanG 20.00 UUR OpenluchtpodiuM in SterrenboS de WarandE TilburG | 2012