De WeeK van de WarandE 300 JaaR TilburG | OefensessiE Von HesseN-KasseL CollegiuM MusicuM | Bach Brandenburgse Concerten | ZondaG 16 SeptembeR AanvanG 20.00 UUR OpenluchtpodiuM in SterrenboS De WarandE TilburG | 2012