JA [ ImprovisatiE | StofomslaG VerzeN van HermaN GorteR]>< [c] Sattva Leevhi BrowN Alexander KorsmiT ArchivE | Canon DigitaL IxuS 70 Mac PrO | 2012